گالری تصاویر
يلدای ١٣٩٩ در کنار کادر درمان بیماستان پاستور نو ،بنیاد امید
برگزاری مراسم روز پرستار آذر ماه ١٣٩٩ بنیاد امید
برگزاری مراسم کریسمس سال میلادی ۲۰۲۰
ارسال هداياي غير نقدي بنياد اميد اخباراتي به بهزيستي شهداي دولت آباد به مناسبت شب يلدا سال ١٣٩٨
آذوقه اميد دی ماه ١٣٩٨
برگزاری روز پرستار سال ١٣٩٨
١٩٠٠ كيف مهر اميد در ١٩ شهريور ماه به لطف خدا توزيع گرديد