سوالات متداول

ما مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده ایم

بنیاد امید اخباراتی از ١٩ ارديبهشت سال ١٣٧٣ شروع و فعالیت رسمی خود را از سال 1395 آغاز نموده است .

بنیاد امید اخباراتی هیچ گونه اعانه و کمک نقدی دریافت نمی نماید و تمامی هزینه ها توسط موسس بنیاد تامیین و پرداخت می گردد.

هم اکنون به لطف خدا به بیش از 5000 نفر عضو بنیاد می باشند.

شما مي توانيد با مراجعه به لينك زير ايين نامه مستمري ها مطالعه فرماييد ( در ١٩ هر ماه واريز مستمري ها انجام مي گردد)