سوالات متداول
شما مجوز خود را از کدام ارگان گرفته اید ؟

ما مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده ایم

این موسسه از چه سالی شروع به فعالیت نموده ؟

بنیاد امید اخباراتی از ١٩ ارديبهشت سال ١٣٧٣ شروع و فعالیت رسمی خود را از سال 1395 آغاز نموده است .

درآمد بنیاد و هزنیه های مربوطه به آن چگونه تامین می گردد ؟

بنیاد امید اخباراتی هیچ گونه اعانه و کمک نقدی دریافت نمی نماید و تمامی هزینه ها توسط موسس بنیاد تامین و پرداخت می گردد.

در حال حاضر چه تعداد اعضای بنیادی تحت پوشش می باشد ؟

هم اکنون به لطف خدا بیش از ۵۰۰۰ نفر ٬ عضو بنیاد می باشند.

واريز مستمري ها چگونه است؟

در ١٩ هر ماه واريز مستمري ها انجام مي گردد