اعلانات

توزیع گوشت عید قربان 1400

بنیاد امید اخباراتی در آستانه عید سعید قربان بیش از 500 بسته گوشت قرمز گرم را در بین اعضاء بنیاد، مجموعه کارکنان اداری،بازرگانی و بیمارستان

تبریک روز قلم

روز قلم بر همه قلمداران از جمله خبرنگاران، روزنامه نگاران، نویسندگان، مولفان و هنرمندان گرامی باد.