عیدانه 1400 امید

بنیاد امید اخباراتی، به رسم عیدانه به اعضا بنیادی و پرسنل خود شیرینی و شکلات، چایی، زعفران و عرقیات معطر در آستانه نوروز 1400 اهداء کرد.