ارسال هداياي غير نقدي بنياد اميد اخباراتي به بهزيستي شهداي دولت آباد به مناسبت شب يلدا سال ١٣٩٨

آماده سازی آذوقه رمضان به مناطق سیل زده

#ماه رمضان مبارك ??? بنياد اميد اخباراتي در حال اماده سازي اذوقه رمضان اميد به عزيزان بنيادي و مناطق سيل زده مي باشد . ???