توزیع ارزاق بهمن 1399

توزیع مرغ و برنج امید بنیاد امید اخباراتی کیسه برنج و مرغ کشتار روز  را در ماه جاری ( بهمن ماه ) توزیع کرد. به گزارش روابط عمومی بنیاد امید اخباراتی، این بنیاد بسته های مرغ و برنج  را از تاریخ 19 بهمن ماه 1399 به مدت 5 روز در بین اعضاء بنیادی، کارکنان بیمارستان […]