گالری ویدیو ها

٩مهر روز جهانی سالمند

فعاليت بنياد اميد اخباراتي اهداي هدايا اسايشگاه سالمندان كهريزك، ارامنه،بيارجمند ، بيمارستان پاستورنو و اعضاء بنيادي