گالری ویدیو ها

آذوقه اميد دی ماه ١٣٩٨

اعضاء بنیاد امید اخباراتی ارزاق دریافت کردند بنیاد امید اخباراتی در راستای تثبیت ارتباط مثبت خود با مخاطبان خویش، بسته مواد غذایی به اعضاء بنیادی

عید غدیر خم

  بنیاد امید اخباراتی بسته های لوازم بهداشتی به مجموعه کارکنان خود در آستانه عید سعید غدیر خم 1398اهداء کرد.