پرستاران بیمارستان پاستورنو تجلیل شدند

بنیاد امید اخباراتی  همزمان با میلاد حضرت معصومه(س) و روز پرستار، از پرستاران بیمارستان پاستورنو با اهداء سکه و هدایایی ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰تجلیل و قدرددانی کرد