پاسداشت یلدای 1398

بنیادامیداخباراتی به رسم هرساله، با تدارک تنقلات خاص و هدایا ویژه این جشن باستانی،در آستانه شب چله،در روز 30 آذر ماه 1398 پاس داشت.