بنیاد امیداخباراتی و بزرگداشت روز جهانی سالمند

بنياد اميد اخباراتي در آستانه 9 مهر ماه 1398 هدایایی به سالمندان آسایشگاه ها اهداء کرد. به گزارش روابط عمومی بنیاد امید اخباراتی ، این بنیاد با حضور در آسايشگاه های سالمندان كهريزك، ارامنه،بيارجمند هدایایی به رسم یادبود اهداء کرد.