هدیه به موسسه گامان در آغاز سال نو میلادی 2019

بنیاد امیداخباراتی با حضور در موسسه گامان در آستانه سال نو میلادی 2019 هدایایی را به رسم یادبود تقدیم کرد.