میلاد حضرت علی (ع) و تجلیل روز پدر

بنیاد امید اخباراتی در آستانه ولادت حضرت علی علیه السلام ضمن تدارک پذیرایی و شیرینی، با اهداء هدیه از کارکنان مرد مجموعه اداری و پرسنل بیمارستان پاستورنو  هفتم اسفند 1399تجلیل کرد.