مجموعه سیر های سال جدید (سیر اول)

 

بنیاد  امید اخباراتی در آستانه سال جدید 1399 مجموعه سه قسمتی « آشتی و دوستی با محیط زیست » با تاکید بر اهمیت بخشی بیشتر به این مهم در ایام کرونا تولید و منتشر کرد .

به گزارش روابط عمومی بنیاد  امید اخباراتی، در این مجموعه سه گانه یک دقیقه ای به ترتیب اهمیت ضرورت توجه و تقویت حس مسوولیت پذیری همه افراد جامعه در قبال «  روز طبیعت و اهمیت حفظ محیط زیست »، « آب و صرفه جویی در مصرف آن » و « آلودگی هوا و سهم ما در کاهش و کنترل آن »  به تصویر کشیده شده است .