توزیع بسته های بهداشتی اردیبهشت 1399

توزیع بسته های بهداشتی بنیاد امید اخباراتی در بین تهرانی ها

به گزارش روابط عمومی بنیاد امید اخباراتی، بسته های بهداشتی  ماسک و ژل ضدعفونی کننده با هدف ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی در پیشگیری از ابتلاء به بیماری کرونا در اردیبهشت 1399 در بین شهروندان تهرانی توزیع شد