توزیع ارزاق رمضان 1400امید

بنیاد امید اخباراتی در راستای ترویج اخلاق حسنه انفاق و احسان بسته مواد غذایی ویژه رمضان 1400 را در هفته جاری و پیش از آغاز ماه مبارک رمضان توزیع کرد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد امید اخباراتی، این بنیاد توزیع ارزاق را هر ساله در چند نوبت اجرایی می کند، در نوبت مدنظر نیز موادغذایی در بسته بندی دوستدار محیط زیست در آستانه ماه مبارک رمضان در بین اعضا خود و مناطق جنوبی شهر تهران و استان های کم برخوردار از جمله سیستان و بلوچستان و …. توزیع کرد.