تبریک میلاد امام‌رضا علیه‌السلام

امام رضاعلیه السلام: به خداوند خوشبین باش، زیرا هر که به خدا خوشبین باشد ، خدا با گمان خوش او همراه است.
میلاد امام مهربانی ها علی ابن موسی الرضا(ع) مبارک