بیانیه چشم‌انداز

چشم انداز بنیاد امید اخباراتی

ما در میانه‌ی مسیر هستیم! میراثی فرهنگی از گذشته داریم، امید و آرزویی در اکنون و با تلاش و کوشش، رویایی دست‌یافتنی را در آینده دنبال می‌کنیم.

رسالتی را برگزیده‌ایم! چشم‌اندازی را برای خود و همراهان‌مان ترسیم کرده! و اهداف نوینی را پیگیریم!

باورمان این ا‌ست که تحقق اهدافِ نزدیک و دست‌یافتنی که ازآنها سخن خواهیم گفت سبب دگرگونی‌های شگرف و مدد رسان فزونی‌های فرهنگ خواهد شد و از سوی دیگر، امر کمک رسانی به همنوعان و فعالیت‌های خیرخواهانه را فراموش نکرده و همچون گذشته بخش محدودی از توان خود را مصروف آن خواهیم داشت.

حال! در راستای رسالت برگزیده، بنیاد مهرامید اخباراتی، چشم انداز مسیر پیش رو را، برای خود و همراهانش اینچنین ترسیم کرده:

1- استفاده ازامکانات، خدمات و تسهیلات مالی و نیروی انسانی در راستای رسالت یادشده بنیاد مهرامید اخباراتی، بر طبق ضوابط و شرایط مصوب هیات امنا بوده و به نحوی برنامه ریزی می‌می شود که81  درصد از کل سرمایه و منابع این بنیاد، به صورت بی واسطه و با واسطه، صرف امور فرهنگی شده و تنها 19 درصد آن به اهداف خیریه بنیاد اختصاص خواهد داشت.

2- خدمات فرهنگی بنیاد امید اخباراتی محدود به داخل کشور نیست، با تصویب هیات امنا و  تایید مراجع ذی‌صلاح، این خدمات می‌تواند به جامعه هدف خارج از کشور که توسط سازمان بین المللی یونیسف نیازسنجی و شفاف‌سازی شده، ارایه شود.

3- بنیادمهرامید اخباراتی، تاسیس شعب متعددی را در سایر استان‌های کشورمان و نیز در کشورهای دیگر در پهنه چشم انداز خود می‌بیند.

4- برای استفاده موثر و بهتر از خدمات فرهنگی، بنیاد مهرامید اخباراتی، بکارگیری سیستم‌های پیشرفته و به روز دنیا را در نظر دارد.

5- ارتباط، مراوده و دریافت اطلاعات از دولت و وزارتخانه‌های آن و سایر سازمان های مرتبط، به عنوان مراکز اصلی IT کشور، برای کارشناسی دقیق و اجرای هر چه بهتر طرح‌های مردمیِ مد نظر بنیادمهر امید اخباراتی و استفاده از تجربیات، اندوخته‌ها، تخصص و پیشنهادهای مفید کارشناسان زبده و فعال در این مراکز.

6- طرح‌ها و برنامه‌هایی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها یا سایر سازمان های دولتی ارتباط دارد، پس از طی مراحل قانونی و کسب موافقت، با نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجراء در خواهد آمد.

7- هم اکنون فعالان فرهنگی و مراکزی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، پیشنهادها و طرح‌های متنوع و بسیاری دارند. آنان با جذب منابع مالی و استفاده از نیروی انسانی متخصص، درصدد اجرایی کردن طرح های خود هستند و بنیاد مهرامید اخباراتی با توجه به نیازهای ضروری و متقدم فرهنگی و رسالتی که در راستای رفع این نیازها برای خود برگزیده، ورود به کارهای متنوع و فعالیت‌های متعدد فرهنگی را در برنامه خود نداشته و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی پراکنده را از دستور کار خود خارج کرده است. این بنیاد با توجه به اینکه قصد دارد یک کنشگر موثر در عرضه نیازهای اساسی فرهنگی باشد، در هر پروژه، بر ارتباط با رده سنی خاص و همکاری و حمایت از مراکز خاص، تمرکز می کند و به پشتوانه هیات هفت نفره خود، آن را کارشناسی و گزینش خواهد کرد.

8- بنیاد مهرامید اخباراتی، با رویکرد گرامی‌داشت انسان و حس نوع دوستی و با احترام به ارکان اعتقادی ادیان دیگر و بر مبنای منشور اخلاقی مدون، ارزیابی و بررسی چندباره محصولات فرهنگی خود را قبل از انتشارعمومی آنها، جزو وظایف اصلی خود دانسته و بدان پایبند است و در این راستا، ممیزی محصولات فرهنگی به معنای رایج آن وجود ندارد و حتی از برنامه‌های اصلی بنیاد این است که قبل از ورود به فرآیند تولید، طرح‌ها به گونه‌ای تدوین و تنظیم شوند که محصول هدف را تا حد مطلوبی توصیف و تشریح کنند. با این حال سازگاری محصولات فرهنگی با رسالت برگزیده بنیاد و گرامیداشت‌ها و پاسداشت‌ها، اصلی اساسی است.

9- کلیه فعالیت‌های بنیادمهرامید اخباراتی غیرسیاسی، غیرتجاری و غیرانتفاعی است و فعالیت آن دقیقا مطابق با اساسنامه خواهد بود.