بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی

هشتمین برگ از درخت ماه مرداد، روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهرودی، شیخ اشراق بر دوستداران قلم فرخنده باد.