برگزاری مراسم کریسمس سال میلادی ۲۰۲۰

بنیاد امید اخباراتی هدایایی در آستانه سال میلادی 2020 به کارکنان و بیماران بیمارستان پاستور نو تقدیم کرد.