تجلیل بنیاد امید از پرستاران

« بنیاد امید اخباراتی» از مجموعه پرستاران «بیمارستان پاستورنو تهران» در مراسمی که با حضور ریاست بیمارستان، مدیریت پرستاری و جمع بسیار محدودی از پرسنل برگزار می شود تقدیر ویژه تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی« بیمارستان پاستورنو تهران»، «بنیاد امید اخباراتی» در این مراسم که به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار در این بیمارستان امروز یکشنبه 30 آذر ماه 99 ساعت 9 صبح برگزار شد پس از ایراد سخنرانی کوتاه مدیریت، از پرستاران بیمارستان با اهدا سکه و کتاب تقدیر کرد.