رسالت ما

رسالت بنیاد امید اخباراتی

از آنچه تاکنون با شما عزیزان در میان گذاشته‌ایم، روشن است که دگرگونی شگرف اندیشه و ترقی فرهنگِ این جامعه و هر جامعه بشری دیگر، از جمله آمال بنیاد مهرامید اخباراتی است.

هسته مرکزی مجموعه، به ویژه بنیانگذار بنیاد، با بیش از دو دهه فعالیت در چند حوزه‌ اجتماعی و تلاش مستمر در زمینه امور خیریه، ضمن کسب تجربه کافی، همواره از رصد امور فرهنگی غافل نبوده و حتی مشاهده و مطالعه‌های میدانی آن را در داخل و خارج از کشور پیگیر بوده است و از نتایج آن اینکه، همراهی با افراد شایسته و تأثیرگذار برای افزایش آگاهی، دانش و سواد بخش‌های مختلف جامعه، درگام نخست، لاجرم و حیاتی است، ما باید برای اعتلای فرهنگ و اشاعه ارزش‌های انسانی، راه تبادل فکری با صاحب نظران و اندیشمندانِ قلمرو تعلیم، تربیت و علم اخلاق را در پیش بگیریم. امروز یا فردا، ما و شما به نخبگانی نیازمندیم که روشنی بخش و هموار کننده این راه دشوار باشند.

از سوی دیگر کشف اینچنین سرمایه‌هایی از بستر جامعه بدون پیمایش‌های استعدادیابی امکان‌پذیر نخواهد بود. این مهم، در پله اول، یعنی آگاهی سطوح مختلف جامعه با مفاهیم مفید، متعالی، علمی و فرهنگی و برخورداری آنها از آموزش عمومی در نتیجه حمایت‌های مادی و معنوی از تولید، ترویج و آموزش این مفاهیم، لازم و ضروری به نظر می‌رسد. دیر زمانی ست که هشیاران و توانمندان برخی جوامع توانسته‌اند با حمایت از تولید کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی، نو به نو، حیاتی تازه به کالبد فرهنگی جامعه خود ببخشند.

 

از این رو بنیاد امید اخبارتی بر مبنای دو امر یاد شده درسطرهای بالا، رسالت خود را، در به ثمر رساندن درخت دانش و فرهنگ «از طریق نخبه پروری» و« ترویج وتوسعه فرهنگ عمومی مطالعه و کتابخوانی» اعلام می‌دارد و برای توسعه فرهنگ و ارتقاء آگاهی عمومی جامعه، از این طریق ارکانی را پی‌ریزی و اهدافی را ترسیم کرده است.

این مجموعه امیدواراست در روشن نگه داشتن شمع فروزنده دیروز، سهمی داشته و با مساعی و تلاش آن را به دست آیندگان بسپارد.