اهداء سکه امید به مناسبت عید غدیر

بنیاد امید اخباراتی به کارکنان امور اداری و بازرگانی و پرسنل بیمارستان پاستور نو به مناسبت عیدغدیر خم«سکه امید» در تاریخ  18شهریور سال 1396 اهداء کرد. تقدیم « لیوان های سرامیکی» با متن تبریک این عید بزرگ به بیماران نیز از اقدامات بنیاد در این روز بود.