آذوقه اميد دی ماه ١٣٩٨

اعضاء بنیاد امید اخباراتی ارزاق دریافت کردند

بنیاد امید اخباراتی در راستای تثبیت ارتباط مثبت خود با مخاطبان خویش، بسته مواد غذایی به اعضاء بنیادی و کارکنان بیمارستان پاستور نو و بازرگانی در دی ماه 1398 اهداء کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد امید اخباراتی، این بنیاد توزیع ارزاق در بین اعضا را هر ساله در چند نوبت و بر اساس برآورد کالاهای اساسی موردنیاز جامعه اجرایی می کند، در نوبت مدنظر موادغذایی از جمله برنج، تن ماهی، سویا ، روغن کنجد، ماکارونی فرمی، رب، چای و حبوبات به همراه کتاب خود آموز زبان انگلیسی با پرهیز از مواد پلاستیکی و در بسته بندی دوستدار محیط زیست به اعضا اهداء شد.